home

concepten

onderzoeksthema's

kwalitatief
onderzoek

ethiek

mondiale zorg

Koen Alefs

projecten

Ojibwe.
Deel 2: flora

De Woestijn van de Bedoeïenen

De Bosmeesters:
etnografische
natuur van West-Suriname

referenties
en afkortingen
(pdf)

contact

email
info@
ethnographic
nature.org


postadres
JJ Cremer-
straat 2/1
1054 TD Amsterdam
Maatwerk in kwalitatief literatuur- en veldonderzoek
voor beleidsmakers, reisorganisaties en NGO's die werken met:
landgebruik
beheer van hulpbronnen
lokale kennis
representaties van natuur
natuurbeleving

Wat is
etnografische natuur?Missie

De bestaanswijze en natuurbeleving van lokale gemeenschappen documenteren en inzichtelijk maken voor een breed publiek, dat is de missie van Ethnographic Nature. Het onafhankelijke onderzoeksprogramma is opgezet door
Koen Alefs. Hij verricht -in opdracht of op eigen initiatief- kwalitatief literatuur- en veldonderzoek en levert maatwerk in informatievoorziening.

Mondiale zorg

Etnografisch natuuronderzoek kan bijdragen aan het behoud van natuur en de bestaanszekerheid van de lokale bevolking. Het betekent voor de antropologie een verbreding van het toepassingsveld van materiaal dat afgelopen decennia is verzameld.


"Etnografische natuur is een geweldige verdieping van de natuurbeleving. Het is als een museumgids voor abstracte kunst: lees het en vanuit de ogenschijnlijke willekeur van vormen onthult zich een wereld van betekenis."

Koen Alefs is antropoloog en deed onderzoek in West-Suriname, de Sinaï en verschillende natuurgebieden in Canada. Als Noord-Amerika-expert was hij van 2005 tot 2008 verbonden aan het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken (NCIV). Koen maakte twee etnografische documentaires: Take Away Ritual (2002, 45 minuten) en de Bosmeesters deel 3 (2005, 13 minuten).
lees meer


projecten

Ethnographic Nature verzorgt onderzoek en informatievoorziening. De hier
gepresenteerde projecten zijn op eigen initiatief gerealiseerd. Onderzoek
in opdracht kan een heel andere inhoud, vorm of omvang hebben.
Mail voor meer informatie.

Ojibwe
Totemdieren, shamanistische genootschappen, pelshandel, de verschrikkelijke Windigo, kano's van berkenbast, wilde rijst... De Ojibwe leefden in een Noord-Amerika dat weinig mensen kennen. In 2007 heb ik de belangrijkste etnografische bronnen bijeengebracht. Hier beschikbaar is een overzicht van de 339 wilde planten en 6 cultivars die de Ojibwe volgens deze bronnen gebruikt hebben.
Download Ojibwe. Deel 2: flora (pdf)

Bedoeïenen
Strand en piramides trekken jaarlijks miljoenen toeristen naar Egypte. De woestijn zien ze als een attractieloos decor. Een monotone rit op een dromedaris of quad kan deze notie slechts bevestigen. Wie door de ogen van bedoeïenen kijkt ziet echter een woestijn vol betekenis: medicinale kruiden, sporen, waterbronnen, jinn's, karavaanroutes. Het onderzoeksverslag (2006) geeft een etnografische toegang tot de Sinaï en de Arabische Woestijn.
Download
De Woestijn van de Bedoeïenen (pdf)

West-Suriname
De Bosmeesters ontrafelt de relatie tussen natuurbeleving en het vermogen van inheemse jagers om wild te traceren in het regenwoud. Ik benadruk de waarde van lokale kennis, individuele vaardigheden, onderricht, sociale organisatie en traditioneel hulpbronnenbeheer. Ook de politieke context komt aan de orde: bauxietwinning en de aanleg van stuwmeren bedreigen het regenwoud waarvan de inheemse bevolking afhankelijk is. De wetenschappelijke implicaties van een etnografische benadering van natuur zijn het onderwerp van de inleiding en conclusie van deze doctoraalscriptie. De Bosmeesters is gebaseerd op vijf maanden etnografisch veldonderzoek.
Download De Bosmeesters
Hoofdstuk 1: West-Suriname zoals het niet gepland is. (pdf)
Download de English summary (pdf)

home