home

concepten

onderzoeksthema's

kwalitatief
onderzoek

ethiek

mondiale zorg

Koen Alefs

projecten

Ojibwe.
Deel 2: flora

De Woestijn van de Bedoeïenen

De Bosmeesters:
etnografische
natuur van West-Suriname

referenties
en afkortingen
(pdf)

contact

email
info@
ethnographic
nature.org


postadres
JJ Cremer-
straat 2/1
1054 TD Amsterdam

Ethiek

Voor onderzoekers van kleine gemeenschappen zijn beroepscodes opgesteld. Dat is belangrijk omdat deze groepen kwetsbaar zijn voor uitbuiting en neveneffecten van onderzoek. Eén van de meest uitgebreide beroepscodes is de Code of Ethics van de International Society for Ethnobiology. Hierin worden de voorwaarden gesteld voor een samenwerking tussen onderzoeker en gemeenschap op basis van vertrouwen, transparantie en wederzijdse belangenbehartiging. De Code of Ethics kwam tot stand in samenwerking met een groot aantal inheemse gemeenschappen en academici. Ethnographic Nature houdt zich aan deze code.

Download de Code of Ethics (pdf) van de International Society for Ethnobiology.

home