home

concepten

onderzoeksthema's

kwalitatief
onderzoek

ethiek

mondiale zorg

Koen Alefs

projecten

Ojibwe.
Deel 2: flora

De Woestijn van de Bedoeïenen

De Bosmeesters:
etnografische
natuur van West-Suriname

referenties
en afkortingen
(pdf)

contact

email
info@
ethnographic
nature.org


postadres
JJ Cremer-
straat 2/1
1054 TD Amsterdam

Mondiale zorg

Ethnographic Nature is een onafhankelijk onderzoeksprogramma dat is opgezet om de bestaanswijze en natuurbeleving van lokale gemeenschappen te documenteren en inzichtelijk te maken voor een breed publiek. Dit kan bijdragen aan natuurbehoud en de bestaanszekerheid van de lokale bevolking. Voor de wetenschap betekent etnografisch natuuronderzoek een nieuw toepassingsveld.

behoud
van
natuur

Natuurbescherming vereist de bereidheid om maatregelen of financiële lasten te accepteren. Die bereidheid neemt toe als natuur meer betekenis heeft, als er meer aan beleefd wordt. Zichtbaar maken wat natuur in historisch, cultureel of religieus opzicht betekent is een doeltreffende en eenvoudige manier om dat te bereiken. Doeltreffend omdat het een menselijke benadering van natuur is die gebruik maakt van de nieuwsgierigheid naar- en het inlevingsvermogen in andere mensen. Eenvoudig omdat alleen de informatievoorziening, en niet de natuur zelf, veranderd hoeft te worden.

bestaanszekerheid
voor de
lokale bevolking

Het voortbestaan van een gemeenschap of bestaanswijze hangt vaak af van de aanwezigheid en toegankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen. Onderzoek dat deze samenhang aantoont is cruciaal in juridische processen over de rechtspositie van inheemse groepen. Daarnaast kan de bestaanszekerheid toenemen doordat onderzoek leidt tot meer werkgelegenheid, bijvoorbeeld in dienstverlening aan toeristen. Het onderzoek zelf biedt informanten tijdelijk werk. In algemene zin geldt dat de interesse en waardering van buitenstaanders het behoud van kennis, vaardigheden en tradities stimuleert. Dat is belangrijk omdat geïntroduceerde productiemethoden lang niet altijd goed blijken te werken. De
Code of Ethics van de I.S.E. biedt een waarborg voor de lokale bevolking in haar relatie tot het onderzoek.

nieuwe
toepassing
van wetenschap

Veel etnografisch materiaal verstoft in bibliotheken en archieven omdat het uit de academische mode is geraakt. Dat is jammer. Etnografieën geven een ongeëvenaard nauwkeurige beschrijving van de leefwereld van mensen. Etnografieën zijn daardoor gelardeerd met aanwijzingen over het gebruik en beleving van natuur. Deze rijkdom, vaak een onbedoeld gevolg van een academische argumentatie, kan in etnografisch natuuronderzoek worden aangesproken. Een dergelijke verbreding van het toepassingsveld vergroot de maatschappelijke relevantie van antropologisch onderwijs en onderzoek.

home